Περισσότερα από 900

προϊόντα με διαθεσιμότητα

μεγαλύτερη από 98%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ABE-150F

  • BEAM 150m φωτοηλεκτρικό, τριπλής δέσμης
  • Επιλογή 8 καναλιών συχνότητας
  • Ισχυρή προστασία από παρεμβολές
  • Απόσταση λειτουργίας σε εξωτερικό χώρο 150m
  • Τάση λειτουργίας 12-24V
  • Ύψος Beam 25cm

poiotitawhowearemetaforika NEW

Οι συναγερμοι σπιτιων και γενικότερα τα συστηματα ασφαλειας RFT είναι Ευρωπαϊκοί συναγερμοι όπου η υποστήριξη γίνεται μέσω ενός Πανελλήνιου δικτύου.