Περισσότερα από 900

προϊόντα με διαθεσιμότητα

μεγαλύτερη από 98%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ABO-5L

  • BEAM 5m φωτοηλεκτρικό, μονής δέσμης
  • Λειτουργεί με ανακλαστήρα ο οποίος δεν χρειάζεται τροφοδοσία
  • Απόσταση λειτουργίας σε εξωτερικό χώρο 5m

poiotitawhowearemetaforika NEW

Οι συναγερμοι σπιτιων και γενικότερα τα συστηματα ασφαλειας RFT είναι Ευρωπαϊκοί συναγερμοι όπου η υποστήριξη γίνεται μέσω ενός Πανελλήνιου δικτύου.