Περισσότερα από 900

προϊόντα με διαθεσιμότητα

μεγαλύτερη από 98%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

C04

Σύντομη περιγραφή

Splitter τροφοδοσίας

  • Splitter τροφοδοσίας 1/4
  • Είσοδος 1 θηλυκό
  • Έξοδος 4 αρσενικά

poiotitawhowearemetaforika NEW

Οι συναγερμοι σπιτιων και γενικότερα τα συστηματα ασφαλειας RFT είναι Ευρωπαϊκοί συναγερμοι όπου η υποστήριξη γίνεται μέσω ενός Πανελλήνιου δικτύου.