Περισσότερα από 900

προϊόντα με διαθεσιμότητα

μεγαλύτερη από 98%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

VB107

Σύντομη περιγραφή

Video balun

  • Video balun πολύ καλής ποιότητας
  • Μεταφορά σήματος κάμερας σε αποστάσεις μέχρι 330m ή 1500m με ενεργό δέκτη, μέσω καλωδίου UTP-FTP CAT-5
  • Βίδες σε BNC
  • Τιμή ζεύγους

poiotitawhowearemetaforika NEW

Οι συναγερμοι σπιτιων και γενικότερα τα συστηματα ασφαλειας RFT είναι Ευρωπαϊκοί συναγερμοι όπου η υποστήριξη γίνεται μέσω ενός Πανελλήνιου δικτύου.