Περισσότερα από 900

προϊόντα με διαθεσιμότητα

μεγαλύτερη από 98%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

202L

Σύντομη περιγραφή

Video balun

  • Video balun
  • Μεταφορά σήματος κάμερας σε μεγάλες αποστάσεις μέσω καλωδίου UTP-FTP CAT-5
  • Βίδες σε BNC
  • Τιμή ζεύγους

poiotitawhowearemetaforika NEW

Οι συναγερμοι σπιτιων και γενικότερα τα συστηματα ασφαλειας RFT είναι Ευρωπαϊκοί συναγερμοι όπου η υποστήριξη γίνεται μέσω ενός Πανελλήνιου δικτύου.