Περισσότερα από 900

προϊόντα με διαθεσιμότητα

μεγαλύτερη από 98%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ABT-100

Σύντομη περιγραφή

BEAM 100m

  • BEAM 100m φωτοηλεκτρικό, διπλής δέσμης
  • Απόσταση λειτουργίας σε εξωτερικό χώρο 100m
  • Ύψος Beam 18cm

poiotitawhowearemetaforika NEW

Οι συναγερμοι σπιτιων και γενικότερα τα συστηματα ασφαλειας RFT είναι Ευρωπαϊκοί συναγερμοι όπου η υποστήριξη γίνεται μέσω ενός Πανελλήνιου δικτύου.