Περισσότερα από 900

προϊόντα με διαθεσιμότητα

μεγαλύτερη από 98%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

AΒO-20L

Σύντομη περιγραφή

BEAM 10m

  • BEAM 10m φωτοηλεκτρικό, μονής δέσμης
  • Απόσταση λειτουργίας σε εξωτερικό χώρο 10m
  • Ύψος Beam 7,5cm

poiotitawhowearemetaforika NEW

Οι συναγερμοι σπιτιων και γενικότερα τα συστηματα ασφαλειας RFT είναι Ευρωπαϊκοί συναγερμοι όπου η υποστήριξη γίνεται μέσω ενός Πανελλήνιου δικτύου.