Περισσότερα από 900

προϊόντα με διαθεσιμότητα

μεγαλύτερη από 98%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

2009

  • NVR H.264 9ch
  • Εγγραφή 225fps 1080P (1920x1080)
  • Dual-Stream με Ελληνικό menu
  • 9 εισόδους video
  • Έξοδος VGA-HDMI
  • PLAYBACK 1ch
  • CMS πρόγραμμα
  • Εφαρμογή σε smart phone FREE IP PRO
  • Υποστηρίζει CLOUD/DDNS
  • 1 HDD μέχρι 6TB

poiotitawhowearemetaforika NEW

Οι συναγερμοι σπιτιων και γενικότερα τα συστηματα ασφαλειας RFT είναι Ευρωπαϊκοί συναγερμοι όπου η υποστήριξη γίνεται μέσω ενός Πανελλήνιου δικτύου.