Περισσότερα από 900

προϊόντα με διαθεσιμότητα

μεγαλύτερη από 98%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

NVR 2816NE

Σύντομη περιγραφή

NVR TVT H.264 16ch

  • NVR TVT H.264 16ch
  • Εγγραφή 400fps 3MP (2048x1536)
  • Dual-Stream με Ελληνικό menu
  • 16 εισόδους video
  • Έξοδος VGA-HDMI
  • CMS πρόγραμμα
  • Παρακολούθηση από κινητά τηλέφωνα με την εφαρμογή SUPERLIVEPRO
  • Υποστηρίζει DDNS/FREE DDNS/CLOUD
  • 2 HDD μέχρι 3TB

poiotitawhowearemetaforika NEW

Οι συναγερμοι σπιτιων και γενικότερα τα συστηματα ασφαλειας RFT είναι Ευρωπαϊκοί συναγερμοι όπου η υποστήριξη γίνεται μέσω ενός Πανελλήνιου δικτύου.