Περισσότερα από 900

προϊόντα με διαθεσιμότητα

μεγαλύτερη από 98%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

XGUARD DPC-08S

Σύντομη περιγραφή

Δέκτης λήψεως σημάτων

  • Δέκτης λήψεως σημάτων 
  • Πρωτόκολλα επικοινωνίας ADEMCO Contact ID, ADEMCO Express 4x2, ADEMCO slow, ADEMCO fast, Radioniks
  • Διαθέτει 2 PSTN γραμμές επεκτεινόμενες σε 4
  • Διαθέτει είσοδο για μπαταρία backup με μέγιστη κατανάλωση 200mA
  • Δέχεται σήματα pulse/DTMF σε ταχύτητες 10/14/20/40pps
  • Διαθέτει δωρεάν softwareRFT βασιζόμενο σε SQLserver
  • Ανίχνευση διακοπής και επαναφοράς τηλεφωνικής γραμμής
  • Διαθέτει buzzer για ηχητική ειδοποίηση σε συναγερμό

poiotitawhowearemetaforika NEW

Οι συναγερμοι σπιτιων και γενικότερα τα συστηματα ασφαλειας RFT είναι Ευρωπαϊκοί συναγερμοι όπου η υποστήριξη γίνεται μέσω ενός Πανελλήνιου δικτύου.