Περισσότερα από 900

προϊόντα με διαθεσιμότητα

μεγαλύτερη από 98%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

IP/GPRS-U

Σύντομη περιγραφή

IP/GPRS universal πλακέτα

  • IP/GPRS universal πλακέτα για σύνδεση του συναγερμού με κέντρο λήψεως σημάτων, συμβατή με όλους τους πίνακες της αγοράς που διαθέτουν Contact ID πρωτόκολλο
  • Διαθέτει 2 κάρτες GPRS για απόλυτη ασφάλεια
  • Δυνατότητα αποστολής SMS στον χρήστη με όλα τα συμβάντα του contact ID
  • Χειρισμός των PGMs μέσω SMS από τον χρήστη
  • Διαθέτει 4 ζώνες εισόδου και 4 εξόδου PGM για αυτόνομη χρήση συναγερμού ή αυτοματισμού
  • Πολύ εύκολος προγραμματισμός μέσω software
  • Απομακρυσμένος χειρισμός των PGM και online παρακολούθηση του IP/GPRS-U μέσω του software

poiotitawhowearemetaforika NEW

Οι συναγερμοι σπιτιων και γενικότερα τα συστηματα ασφαλειας RFT είναι Ευρωπαϊκοί συναγερμοι όπου η υποστήριξη γίνεται μέσω ενός Πανελλήνιου δικτύου.