Περισσότερα από 900

προϊόντα με διαθεσιμότητα

μεγαλύτερη από 98%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

IP-U

Σύντομη περιγραφή

IP πλακέτα

  • IP πλακέτα για σύνδεση του συναγερμού με κέντρο λήψεως σημάτων μέσω Internet
  • Universal έκδοση συμβατή με όλους τους πίνακες συναγερμού της αγοράς που διαθέτουν Contact ID πρωτόκολλο
  • Διαθέτει 4 ζώνες εισόδου και 4 εξόδου PGM για αυτόνομη χρήση συναγερμού ή αυτοματισμού
  • Πολύ εύκολος προγραμματισμός μέσω software
  • Απομακρυσμένος χειρισμός των PGM και online παρακολούθηση του IP-U μέσω του software

poiotitawhowearemetaforika NEW

Οι συναγερμοι σπιτιων και γενικότερα τα συστηματα ασφαλειας RFT είναι Ευρωπαϊκοί συναγερμοι όπου η υποστήριξη γίνεται μέσω ενός Πανελλήνιου δικτύου.